Atelier Djembeonderhoud en -reparatie

Met Yanne Moussa De Belder.

Een atelier op algemene aanvraag waar je niet alleen leert hoe je een vers geitenvel op je djembé legt, maar ook hoe je het aanspant, hoe je het hout onderhoudt, wat de beste touwen zijn, hoe je je trommel stemt, enz. Onder deskundige begeleiding van het BASteam werk je aan je eigen trommel of werk je samen met een andere deelnemer aan diens instrument.
De eerste sessie is voor alle deelnemers. De tweede enkel voor zij die tijdens de eerste sessie een nieuw vel oplegden.