Wat is BAS?

BAS (Belgisch Afrikaans Slagwerk vzw) is een muziekeducatieve organisatie die erkend is als culturele vereniging door de Stad Gent en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen.

BAS biedt een muzikale vorming aan voor West-Afrikaans slagwerk van de plattelandstraditie tot de stedelijke wereldcultuur.

BAS wil mensen nieuwsgierig maken naar Afrikaanse muziek door de beoefening van percussie op djembe, dundun, krin, balafoon, andere slagwerkinstrumenten en zang.

BAS verzorgt ook workshops, lezingen en cursussen op locatie.

BAS organiseert jaarlijks een avondvullende voorstelling door cursisten en docenten, die telkens een ontmoeting istussen Afrikaanse muziek en westerse cultuuruitingen. In het verleden presenteerden we Circus Djembe, Djembe Funk, Djembe Jazz, Djembe Opera en Tamboer.

BAS wil vanuit een respectvolle houding voor de Afrikaanse tradities de dialoog tussen culturen stimuleren en meehelpen aan de verspreiding van zwarte kunst, muziek en cultuur.

BAS is lid van oKo (overleg Kunstenorganisaties), een ledenvereniging zonder winstoogmerk, die de belangen van de organisaties uit de professionele podiumkunsten- en muzieksector vertegenwoordigt en een sterke, representatieve spreekbuis wil zijn. De werkgroep kunsteducatie verenigt de 12 kunsteducatieve organisaties die erkend zijn binnen het Kunstendecreet: Aifoon, Art Basics for Children (ABC), BAS (Basboot), de kunstbank, De Nieuwe Opdrachtgevers, De Veerman, Jeugd en Muziek Vlaanderen, MATRIX, MET-X, MUS-E, Musica en RASA.

Verder is BAS aangesloten bij Platform Kunsteducatie (vroeger Federatie van Organisaties voor Kunsteducatie), Kleur Bekennen, Wereldcentrum en Vlaamse Woonschepen.